Proeftuin Lettele

In Proeftuin Lettele wordt op een hectare grond, aan de rand van het dorp, gewerkt aan natuurrijke voedselproductie, waar ook plek is voor educatie en kennisuitwisseling. Er wordt ervaring opgedaan met agroforestry: Kruiden en bloemenrijk grasland  begraasd door  koeien wordt gecombineerd met notenteelt (waaronder walnoten, hazelaars en tamme kastanjes) en een voedselwal: een houtwal met meerder lagen van voedselbomen, -struiken en kruiden. Een poel biedt leefruimte aan vochtminnende planten, amfibieën en is een drinkplek voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Zie www.proeftuinlettele.nl