Over Land & Keuken

 

Oprichter en aanjager van de Stichting Land & Keuken is Michiel Bussink. ‘Ik geloof er heilig in dat we voedsel kunnen produceren dat niet alleen lekker en gezond is, maar ook gemaakt in een natuurvriendelijke en economisch vitale omgeving. Alleen gaat dat vaak niet vanzelf: het vergt duwen en trekken, op allerlei manieren, onder andere door  het land en de keuken weer dichter bij elkaar te brengen. 

Dáárvoor heb ik de Stichting Land & Keuken opgericht en vandaar ook de naam. Maar we kunnen het niet alleen. De stichting werkt samen met andere organisaties, bedrijven, producenten, overheden en freelancers om het realiseren van de doelstellingen dichterbij te brengen.’

Michiel heeft vele publicaties op het gebied van voedsel, landbouw, natuur en landschap op zijn naam staan, waaronder de boeken ‘Lekker Landschap’, ‘Ik eet, dus ik ben’, ‘Eten uit de buurt’ en 'Botanicus in oorlogstijd.' Hij verzorgt ook lezingen, workshops, excursies en geeft advies.

Zie verder zijn eigen website

Bezoldiging

Michiel verricht zijn werkzaamheden op freelance basis voor de Stichting Land & Keuken en ook overige medewerkers werken op opdrachtbasis of als vrijwilliger. De Stichting heeft dus geen betaalde medewerkers in dienst. 


Bestuur

De stichting heeft een deskundig en onbezoldigd bestuur dat ook als denktank functioneert.


* Wouter van Eck (voorzitter)
Oprichter, beheerder en eigenaar van het eerste Nederlandse Voedselbos. Is adviseur landbouw en voedselbossen, was o.a. docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen, directeur van Floron, campagneleider landbouw bij Milieudefensie en jarenlang fractievoorzitter in gemeenteraad en provinciale staten.
* Rob Le Rutte (secretaris/penningmeester)
Onder andere secretaris van Stichting IJsselboomgaarden, coördinator hoogstambrigade, adviseur Mens en Landschap en cidermaker. Was o.a.docent aan de Hogeschool Larenstein, adviseur Dienst Landelijk Gebied en onderzoeker aan de Wageningen Universiteit/Alterra;
* Arie van den Brand
Onder andere voorzitter van Stichting van Eigen Erf en Groupe de Bruges. Hoogstamfruitteler, adviseur, lid van Raad van Advies Stichting Streekeigen Producten Nederland en bestuurslid van Slow Food Nederland. Was o.a. Tweede-Kamerlid, voorzitter van Biologica, directeur van In Natura, voorzitter van het CLM en het Institute of Agriculture and Trade Policy.
* Guus Thijssen
Onder andere gastronomisch verhalenverteller, culinair programmamaker; voormalig medewerker Foodcabinet, oud-bestuurslid van de Youth Food Movement.


Publicaties

Statuten (herziene versie, april 2023)

Beleidsplan 2022-2025

Financieel jaarverslag 2022

 

Stichting Land & Keuken is een 'algemeen nut beogende instelling.'